Oddělení pro dospělé

Nabídka čtiva v naší knihovně se nachází převážně ve volném výběru. Část je uložena ve skladu. Pro lepší orientaci jsou knihy rozděleny na krásnou a naučnou literaturu, příruční knihovnu a zvlášt najdete také regionální literaturu. 

Krásná literatura

Beletrie se nachází v zadní části knihovny. Knihy jsou řazeny abecedně, podle příjmení autora. Samostatně jsou umístěny detektivky a literatura SCI-FI.
 

Naučná literatura

Knihy spadající pod literaturu naučnou se nachází v přední části knihovny. Jsou seřazeny podle mezinárodního desetinného třídění (MDT) a v rámci každé skupiny ještě abecedně podle názvu knihy. Oba tyto údaje jsou označeny na hřbetu knihy. Pro usnadnění orientace a vyhledávání knih jsou čísly třídících skupin označeny i regály.

Orientace v naučné literatuře

(třídění MDT)

0 ... VŠEOBECNOSTI
001 záhady, zajímavosti
1 ... FILOZOFIE
15 psychologie
17 etika
2 ... NÁBOŽENSTVÍ, CÍRKVE
3 ... SPOLEČENSKÉ VĚDY
32 politika
33 ekonomie, peněžnictví, manegement
34 právo, zákony
355/359 vojenství
37 pedagogika, výchova
39 národopis, společenský život
5 ... PŘÍRODNÍ VĚDY
502/504 ekologie
51 matematika
52 astronomie
53 fyzika
54 chemie
55 geologie, meteorologie
56 paleontologie
57 biologické vědy
58 botanika
59 zoologie
6 ... UŽITÉ VĚDY, MEDICÍNA, TECHNIKA
61 lékařství
62 technika
629 dopravní prostředky
63 zemědělství, ovocnictví
635 zahradnictví, zahradní rostliny
636 chov zvířat
638/639 včelařství, myslivost, rybářství, akvaristika
64 domácí hospodářství, kuchařky,konzervování
643/645 byt a vybavení bytů
646 odívání, kosmetika
651 administrativa
656 doprava
66/68 různá odvětví průmyslu a řemesel
683.1 počítače, internet
69 stavebnictví
7 ... UMĚNÍ
72 architektura
73 sochařství
75 malířství
76 fotografie
78 hudba
791 film
792 divadlo
796 sport, tělesná výchova
8 ... JAZYKOVĚDA, LITERATURA, SLOVNÍKY
820/899 literatura jednotlivýchnárodů
885.0 česká literatura
9 ... GEOGRAFIE, BIOGRAFIE, DĚJINY
908/908.9 vlastivěda jednotlivých zemí
912 mapy, atlasy, plány
914 zeměpis Evropy
915 zeměpis Asie
916 zeměpis Afriky
917 zeměpis severní a střední Ameriky
918 zeměpis Jižní Ameriky
919 zeměpis Austrálie, Oceánie a polárních oblastí
929 heraldika, biografie
930.9 světové dějiny
94/99 středověké a novověké dějiny
940.53 dějiny 2. světové války
943.7 dějiny České republiky
943.0/990 dějiny ostatních zemí

Příruční knihovna

Slouží čtenářům knihovny k okamžitému vyhledávání informací ve slovnících, encyklopediích, soupisech apod. Obsahuje svazky k prezenční i absenční výpůjčce.

Regionální literatura

Pro čtenáře je na vyžádání připravena sbírka svazků a dokumentů týkající se našeho regionu. Na hřbetě jsou označeny signaturou REG.

Kontakt

Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem
Masarykovo náměstí 9
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

566 552 376, 723 521 892

Oddělení pro dospělé

Pondělí   8:00 - 12:00
Úterý -
Středa   8:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Čtvrtek   8:00 - 12:00
Pátek   8:00 - 12:00
12:30 - 18:00

 

Oddělení pro děti

Pondělí 12:30 - 16:00
Úterý -
Středa 12:30 - 16:00
Čtvrtek 12:30 - 16:00
Pátek -

 

Internetová studovna

Pondělí   9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Úterý   9:00 - 12:00
Středa   9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Čtvrtek   9:00 - 12:00
12:30 - 16:00
Pátek   9:00 - 12:00

 

© Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem

Vytvořeno službou Webnode